" SCHAPENDRIJVEN IS EEN KUNST! "

Wat kunt u verwachten op een wedstrijd schapendrijven?

Er wordt wedstrijd gelopen in drie klassen : Klasse I (beginners), Klasse II (gevorderden) en Klasse III (top spelers). Wie in welke klasse deelneemt wordt in België voorlopig nog gedeeltelijk zelf bepaald, maar hoe hoger de klasse, hoe moeilijker het werk natuurlijk.


Hoe verloopt de start van een wedstrijd schapendrijven?

Vooraleer een klasse start, zal u zien dat alle handlers die in die klasse meedoen samenkomen bij de judge. Dit noemen we de briefing. De judge zegt wat hij graag zou zien, bv. een linkse drive (wordt later nog wel uitgelegd). Een briefing is belangrijk want niet iedere judge wil hetzelfde zien en van de ene mag je ook meer dan van de andere, bv. klasse I mag van sommige judges een schaap vastnemen i.p.v. te splitsen, enz.

Wat houdt de competitie in?

Iedere handler loopt apart met zijn hond. Er worden ook telkens nieuwe schapen klaargezet. Als u goed achteraan op het veld kijkt dan zult u telkens een aantal helpers naar voren zien komen met een groepje schapen. Bij klasse I komen ze veel verder naar voren dan bij klasse III.
Bij klasse I ziet men ook dikwijls dat de handler zijn hond aan de startpost laat liggen en zelf halfweg gaat staan wanneer hij zijn hond opstuurt (outrun). Klasse II en klasse III zijn verplicht om bij de startpost te blijven staan.

Wanneer de hond achter de schapen komt (lift) moet hij ze in rechte lijn (fetch) tot bij de handler brengen.
Halverwege staat een poort (fetchgates) waar 'liefst' alle schapen doorheen moeten.
Bij de startpost gekomen draait de hond met zijn groep schapen rond de handler en start het drijfwerk (drive). De hond drijft nu de schapen weg van de handler. In klasse II en III moet de handler aan de startpost blijven staan. Bij klasse I mag hij of zij meelopen maar wel achter de kudde en achter de hond (om nog wat mentale steun te bieden aan de hond). Een drive verloopt in driehoeksvorm waarbij elke hoek een poort moet genomen worden (drivegates).
En hij eindigt in een ring van ongeveer 30m doorsnede en gemaakt van hoopjes zagemeel op de grond (sheddingring).
Als laatste onderdeel volgt de pen. Dit is het opbergen van de schapen in een houten omheining. De handler doet de deur open d.m.v. een koord en mag enkel deze koord vasthouden. Hij mag zeker niet zelf de schapen binnenduwen.
De wedstrijd is ten einde wanner de poort dicht is.
!!! Bij klasse III is het dan nog niet gedaan. Je zal zien dat er bij de groep twee schapen met een gekleurd halsband bij lopen. Men gaat dan met de groep terug naar de sheddingring en splitst één gemerkt schaap af. Dit noemen we een single.

Hoeveel tijd krijgt men hiervoor en hoe verloopt de score?

De tijd die men voor dit alles krijgt is gewoonlijk 8 of 10 minuten voor klasse I en II en 15 minuten voor klasse III. Het is ook de judge die deze tijd bepaalt. Als het parcours niet afgerond is binnen de tijd dan hoort men een belletje ten teken dat er moet worden gestopt.

Outrun - 20 punten
De omloop waarbij de hond de schapen ophaalt
Lift - 10 punten
Het in beweging zetten van de schapen
Fetch - 20 punten
De schapen in rechte lijn toebrengen naar de handler
Drive - 30 punten
Het wegdrijven van de schapen, in driehoeksvorm
Shedding - 10 punten
Het afsplitsen van twee ongemerkte schapen
Pen - 10 punten
Het brengen van de schapen in een hok
TOTAAL - 100 punten KLASSE I en KLASSE II
Single - 10 punten
Het afsplitsen van één gemerkt schaap
TOTAAL - 110 punten KLASSE III